Condicions

1. La reserva del material no estarà completa fins que:

  • El Client hagi recibut pressupost per part de Set-Up.
  • El Client hagi confirmat aquest pressupost.

2. Per a nous clients es demanarà:

  • Fiança (segons articles).
  • D.N.I. / Passaport / Permís de Residència de la persona responsable dels artícles llogats (veure Política de Privacitat)

3. El pagament del material s’efectuarà a lliurament del mateix, podent ser mitjançant:

  • Transferència.
  • Targeta de Crèdit (Visa, MasterCard, Maestro, Servired, 4B, Euro6000, JCB, Vpay).
  • Contat.

4. El material es lliura en perfecte estat de funcionament. És responsabilitat del client tot desperfecte produït des del lliurament fins a la devolució.

5. Alguns articles, per ser especialment delicats i vintage, només es podran llogar en cas de ser acompanyats per un tècnic de l’empresa.

6. Los despeses de transport (entrega i devolució) del material llogat correran sempre a càrrect del client. Aquest podrà ser mitjançant:

  • Mitjans propis del client.
  • Missatgeria / Courier.
  • Mitjans de Set-Up (Consulti’ns les tarifes de transport).

© SET-UP Rental Backline