Empresa

L’empresa Rental Instruments S.L. és creada a partir d’un fons personal i material provinent de l’empresa ProShow serveis a l’espectacle SCCL, pionera a Catalunya i a la resta de l’estat en oferir el servei de lloguer de backline. Avui en dia, a l’aguait de les últimes tecnologies, segueix renovant el seu stock de material, així com la formació del personal, per continuar oferint la màxima qualitat de servei.
Rental Backline des del seu inici ofereix serveis a:

  • Productores Audiovisuals:

    Proporcionant instruments per rodatges, vídeos, musicals, anuncis, programes de TV, pel•lícules, etc.

  • Productores d’Espectacles:

    Posant a la seva disposició tots els recursos humans, logístics i materials entorn als serveis de backline, tant per concerts, com gires i festivals.

  • Músics i Públic en General:

    Fent arribar material de primera línia per a les ocasions que així ho requereixen.