Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/9 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Cràcter Personal, Rental Instruments S.L. (des d’ara l’empresa) compleix estrictament amb totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i privadesa de les dades aportades a través dels formularis de recollida de dades.

Les dades personals aportades lliurement pel client (des d’ara l’usuari) són empleades única i exclusivament per l’empresa per a realitzar la feina de cada de gestió administrativa, tècnica i comercial. En cap cas se cediran dades personals dels nostres clients a tercers alients a l’empresa sense consentiment exprés de l’afectat.

L’empresa accedirà a la cessió de dades únicament quan això impliqui una necessitat per a poder prestar als seus clients els serveis contractats, cedint aquests únicament a aquelles entitats i organismes que es trobin íntima i necessàriament lligats amb la prestació dels diferents serveis que s’ofereixen en el lloc, treballados o col·laboradors de l’empresa i companyies o signatures professionals que col·laborin o ajudin en temes econòmics, administratius, legals, fiscals o financers.

L’accés del personal autoritzat de l’empresa a les dades de clients es realitza de forma controlada i jeràrquica, segons la política interna d’accés i tractament de les dades de clients.

L’usuari que aporti les seves dades personals tindrà plena capacitat per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació i oposició en qualsevol moment, sol·licitant-lo a l’empresa, d’acord amb el previst en la citada LOPD.

L’empresa es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

La informació facilitada per l’usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la cumplimentació dels formularis necessaris per a la contractació de Serveis.

Igualment, serà responsabilitat de l’usuari mantenir aquesta informació permanentment actualitzada perquè respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.

© SET-UP Rental Backline